Beyaz Kas Hastalığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Çoban

Yeni Üye
Bu hastalık kuzu, oğlak ve danalarda iklim, toprak çeşidi ve mera ile yakından ilgili besine bağlı olarak iskelet ve kalp kas liflerinin dejenerasyonu ile ortaya çıkan bir hastalıktır.


Memleketimizde bu hastalık her yıl bir çok yerde görülmekte olup hastalığa yakalanma kuzu ve oğlaklarda %10-30 oranında, ölüm oranı ise tedavi görmeyen hayvanlarda %8-25 arasındadır.


Hastalığın sebebi, alınan besinlerde selenyum noksanlığından ileri gelmektedir. Vitamin E aktivitesinin yetersizliği de kısmen rol oynamaktadır.

Beyaz Kas Hastalığı Neden Olur?
Hastalık kuzu ve oğlaklarda ana karnında veya doğduktan sonra 2 ile 6 hafta arasında görülmektedir. Hasta doğan hayvanlar tutuk yürürler veya yürümezler ve analarını emecek durumda olmadıklarından 1-3 gün içerisinde açlıktan ölürler. Yine hastalığın kalp adelelerine yerleştiği durumlarda kalp bozukluğundan ani ölümler olmaktadır. Doğumdan sonra tutulanlara vakit geçirmeden yapılan tedavi ile iyileşme şansı yüksektir. Hafif vakalar kendiliğinden iyileşirler. Hastalık adelelerdeki dejenerasyonun derecesine ve hastalıklı kasların adedine göre hafif veya şiddetli seyreder. Genellikle ateşin olmayışı, iştahın mevcudiyeti, yatıp kalkmada müşkülat, sırtın kambur duruşu, ön ve arka ayaklarda tutukluk nedeni ile yürümede zorluk, başı normal tutamama, daha ağır vakalarda yerden kalkamama görülen başlıca klinik arazlardır.

Beyaz Kas Hastalığından Korunma ve Tedavi

Beyaz kas hastalığından korunmak için hastalığın görüldüğü bölgelerde gebelere doğumdan 1-2 ay önceden başlayarak, kuzular doğduktan 2-6 haftalığa kadar yemlerine 0,1 ppm oranında Sodyum Senenid ilave edilir. Bu mümkün olmadığında yine gebelere doğumdan 1 Ay önce deri altı ( 50 Kg/ 2,5 Mg ) yolla selenyum enjeksiyonu yapılarak koruyucu önlemler alınır.


Ayrıca Vitamin E enjeksiyonunun da koruyucu tesiri olmakla beraber en iyi tedavi şekli selenyum ve Vit E kombinasyonu şeklinde kullanmaktır.
Hastalığa yakalanan hayvanların tedavisi için kuzu ve oğlaklara deri altı yolla 1-2 gün ara ile 1 mgr 1 cc olmak üzere iki tatbikat halinde Sodyum Selenid enjeksiyonları yapılır. Yerli firmaların bu hastalık için çeşitli adlarla hazırladıkları ilaçlardan 1-2 cc derialtı yolla veya Kas içine de kullanılabilir. Bu ilaçlarda tedavidse yüksek etkiye sahiptirler. Hastaların yanında henüz sağlam görülen tüm kuzu ve oğlaklara bu ilaçtan 1 - 1,5 cc koruyucu olarak yapılması oldukça faydalıdır. Bu veya benzer durumlarda İlçe müdürlüğünde Veterinere müracaat edilerek yardım istenmelidir. Aksi halde yeni doğacak ve doğmuş yavruların telef olamsına sebep olurlar.
 

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst