Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Temel Esaslar

Yuksel Birol

Yeni Üye
Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Temel Esaslar Nelerdir?
Her şeyden önce bilmek veya bir kez daha altını çizmek gerekir ki Organik Tarım, yapıldığı her coğrafyada, dünyaya karşı bir hassasiyeti içererek yapılır. Organik Tarım doğanın mevcut dengesini koruyan, toprağa zarar vermeden onun verim devamlılığını sağlayan, hastalık ve zararlı unsurları kontrol altına alıp doğadaki canlı sürekliliğini ve ekolojik dengeyi oluşturan, bu sayede de doğal kaynakların ve verimliliğin mümkün olduğunca doğru kullanımını amaçlayan bir sistemdir. Bu nedenle Organik Tarım’ın bir doğa sevgisinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Eldeki verilen gösteriyor ki, özellikle de hastalıkların, ölümlerin ve radyasyon gibi etkilerin giderek arttığı bir dünyada Organik Tarım’a her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın farkına varılmış olacak ki dünyada her geçen gün artan Organik Tarım üreticiliği, ülkemizde de artış halindedir.
Peki, Organik Tarım kapsamında değerlendirilen ve Organik Tarım’ın en rağbet gören alanlarından olan organik meyve yetiştiriciliğine baktığımızda, temel olarak ne gibi kuralların yerine getirilmesi gerektiğini görürüz? Cevabı:
- Organik Tarım, bir dizi yönetmeliğe bağlanmış, sistemli ve kontrollü bir tarımdır. Organik meyve üretiminin de bu kapsamda ele alınması şarttır.
- Organik Tarım icraatları girişimci ile yetkilendirilmiş kurum arasında imzalanan bir sözleşme üzerinden yürütüldüğü için yetkilendirilmiş kurumun girişimciyi, yönetmelik gereği en geç 45 gün içinde veri sistemine kaydetmesi mecburidir.
- Organik Tarım’ın en önemli özelliklerinden birisi de tüm faaliyet aşamalarının kayıt altında olmasıdır.
-Kısmen veya bütünüyle GDO’lardan elde edilen, GDO içeren ya da GDO’dan kısmi olarak oluşan hiçbir materyal, bitki koruma ürünleri, kimyasallar, gübreler ve benzeri maddeler Organik Tarım faaliyetleri içerisinde yer alamaz.
- Organik Tarım yapılacak arazinin bütün bölümleri organik üretim için kullanılmadığı zamanlarda girişimci, organik birimler için ayrılmış arazi ile ürünleri ayırarak bu ayrımları belirten resmi kayıtları düzgün şekilde tutar.
- Organik Tarım’da yenilenemeyen kaynakların ve çiftlik dışı girdilerin kullanımının olabildiğince asgari seviyede tutulması esastır.
-Bitkisel ya da hayvansal oluşuma sahip olan ürünlerin ya da atıkların, tarımsal icraatta girdi olarak kullanılmak için geri dönüşümünün yapılması sağlanır. Örneğin, budama atıkları bu tür maddelerden yalnızca bir türdür.
- Organik Tarımsal üretimle ilgili alınacak her türlü kararda, yerel ve bölgesel şartların, özellikle ekolojik dengenin dikkate alınarak, yapılacak faaliyetin bu şartları gözeterek yapılması gerekmektedir. Bu hassasiyet, Organik Tarım’ın amacının bir özü niteliğindedir.
- Organik Tarım faaliyetlerinde asla ve asla, topraksız tarıma izin verilmemektedir.
 

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst